ortheos (ortheos) wrote,
ortheos
ortheos

Category:

Параллели 2

"И бы́сть лукáвъ глагóлъ предъ очи́ма самуи́ловыма, я́ко рѣ́ша: дáждь нáмъ царя́, да сýдитъ ны́. И помоли́ся самуи́лъ ко Гóсподу. И речé Госпóдь самуи́лу: послýшай глáса людíй, я́коже глагóлютъ къ тебѣ́, я́ко не тебé уничижи́ша, но менé уничижи́ша, éже не цáр­ст­вовати ми́ надъ ни́ми:" (1 Цар. 8, 6-7)

"Бѣ́ же пятóкъ пáсцѣ, чáсъ же я́ко шесты́й. И глагóла Иудéомъ: сé, Цáрь вáшъ.
Они́ же вопiя́ху: воз­ми́, воз­ми́, распни́ егó. Глагóла и́мъ пилáтъ: Царя́ ли вá­шего распнý? Отвѣщáша архiерéе: не и́мамы царя́ тóкмо кéсаря." (Ин. 19, 14-15)
Tags: церковно-славянский
Subscribe

promo ortheos september 18, 2014 10:40 25
Buy for 10 tokens
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 1 comment