ortheos (ortheos) wrote,
ortheos
ortheos

Categories:

Святитель Кирилл Александрийский о "Евровидении"

" Блудниками же (τετελεσμένοι) называет посвященных в таинства Веелфегора: это были мужчины, которые не желали оставаться тем, чем были, но, усвоив себе женоподобные нравы, сделались безобразно распущенными в речах и поступках. Некоторые называют их скопцами и развратниками, которые с женскими воплями, ударяя в кимвалы, бегали кругом с особенными факелами... показывали вид, что они священнодействуют, совершая празднование в честь стыдения Веелфегора."  https://azbyka.ru/otechnik/Kirill_Aleksandrijskij/tolkovanie-na-proroka-osiju/4

Добавляет блаженный Иероним: " Слово саdеsoth, которое Акила перевел ἐνηλλαγμένων,
Симмах ἑταιρίδων,
LХХ: τετελεσμένων,
Феодотион κεχωρισμένων,
мы перевели женоподобными, чтобы уяснить смысл слова для нашего слуха.
Это те служители матери не богов, а демонов, которых теперь в Риме называют галлами, потому что от этого народа римляне заимствовали искалеченных вследствие похоти в честь Атиса (которого блудодействующая богиня сделала евнухом жрецов его. Делаются же женоподобными люди из племени галлов для того, чтобы наказать чрез это бесчестие тех, которые взяли город Рим. Подобного рода идолослужение было в Израиле, в особенности в служении женщин Веелфегору, которого, вследствие великих мерзостей, мы можем назвать Приапом. Поэтому царь Аса устранил среди народа служение на высотах (tulit ехcеlsа) и подобного рода жрецов и лишил мать царского достоинства, как свидетельствует Писание, говоря: И сотвори Аса правое пред Господем, якоже Давид, отец его, и отъя женоподобных от земли, и искорени вся мерзости идолов, яже сотвориша отцы его. И Мааху матерь свою отстави, еже не владети ей служением Приапу и рощею, которую она посвятила ему, и изсече гай ея, и сокруши идола гнусного и сожже в потоце Ииедрстем. Высоких же не искорени; обаче сердце Асы бе соверииепно пред Господем во вся дни его (3 Цар. 15:11—14; 2 Нар. 15, 16—17). Нужно знать, что в настоящем месте саdеsоth означает блудниц ίεπσίας, то есть жриц, поcвящавших себя Приану. Но в других местах мы читаем об оскоплявшихся вследствие похоти мужчинах саdеsim, как в словах Исаии: и ругатели господствовати будут ими (Исаии 3, 4), вместо чего в еврейском написано: и саdеsim будут господствовать над ними, что́ мы перевели чрез женоподобные. Акила, переведши ἐνηλλαγμένους, то есть перемененные, хотел показать, что они изменили природу и из мужчин сделались женщинами. Симмах назвал их έταιρίδας, собственно блудницами; LХХ τετελεσμένους, то есть обреченными и посвященными, указывая на идолослужителей; Феодотион κεχωρισμένους, то есть отделенными от народа, — такими, которые признавали себя высшими в сравнении с народом. "

Tags: Секретные материалы
Subscribe

 • Дна нет.

  @Олимпийский комитет России (ОКР) и официальный экипировщик олимпийской команды России ZASPORT провели презентацию экипировки для сборной России на…

 • Как княгиня Дашкова бивала пруссаков.

  "Русские всегда прусских бивали" - говорил незабвенный Александр Васильевич Суворов. Но среди всех многообразных и многочастных способов,…

 • Цыгачесса и кузина Лилибет.

  Мухосранская самозванка решила пропиариться на смерти летального принцовируса Филиппа. И сделала это одновременно и хитрожопо, и предельно тупо. (…

promo ortheos september 18, 2014 10:40 25
Buy for 10 tokens
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments